Rauman Lyseon Seniorit ry


1.8.2013 lähtien Rauman lukio on Rauman Lyseon lukio.
Etusivu
Stipendirahastot
Toiminta

Historia
Yhteiskuvagalleria
Pöytäkirjat

Yhteystiedot

StipendirahastotYksi senioriyhdistyksen toimintamuodoista on siis stipendien jakaminen koulumme oppilaille.


Yhdistyksen hallussa on rahastoja, jotka mahdollistavat stipendien jaon. Stipendit jaetaan opettajakunnan harkinnan mukaan määrätyissä kohdeaineissa menestyneille, lähinnä uusille ylioppilaille. Rauman Lyseon 100-vuotisrahasto on kuitenkin kohteeltaan vapaa; sen tuotto käytetään tarpeen mukaan luokkastipendeihin ja mahdollisiin muihin tunnustuspalkintoihin. Kaarina Vaahtorannan rahasto on siinä mielessä poikkeuksellinen, että sen tuottoa ei käytetä nykyisten perinnekouluissa opiskelevien tukemiseen.


Rahastoista jaetaan stipendejä vuosittain yli kolmella tuhannella eurolla.


Seuraavassa esitellään Rauman Lyseon Seniorit -yhdistyksen hallussa olevat stipendit ja niiden kohdeaineet:


Into Vaahtorannan rahasto kohdeaineet: musiikki, latina, biologia ja maantieto
Väinö Nuotion rahasto kohdeaineet: matematiikka, fysiikka ja kemia
Tapani Honkavaaran rahasto kohdeaineet: kaikki humanistiset aineet
Pekka Pohjamon rahasto kohdeaine: kuvataide
Rauman Lyseon 100-vuotisrahasto kohdeaine: vapaa
Kaarina Vaahtorannan rahasto kohdeaine: Suomen historia
Kaarina Vaahtorannan rahaston apuraha ei siis ole tarkoitettu Lyseon nykyisille oppilaille, vaan apuraha voidaan myöntää perinnekouluista ylioppilaaksi tulleelle tai vastaavan tutkinnon suorittaneelle oppilaalle, joka opiskelee korkeakoulussa pääaineenaan Suomen historia. Apurahaa anovan on liitettävä kouluun toimitettavaan hakemukseen opintotodistus ja selvitys pääaineestaan. Senioriyhdistyksen hallitus päättää apurahan jakamisesta.